ADWOKAT WARSZAWA
  > KANCELARIA ADWOKACKA WARSZAWA
      > PRAWNIK WARSZAWA
   
Portal Prawniczy, Prawo dla Ciebie...
       
FIRMY
                     Strona Główna :: Firmy :: Klienci indywidualni :: Kontakt

     

Obsługa prawna przedsiębiorców, kompleksowe usługi z tym związane

 

PORADY I OPINIE PRAWNE

- prawo konkurencji,
- prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- prawo obrotu nieruchomościami,
- prawo ochrony danych osobowych,
- prawo ochrony środowiska,
- prawo papierów wartościowych,
- prawo pracy,
- prawo ubezpieczeń majątkowych,
- prawo upadłościowe,
- prawo wekslowe,
- prawo własności przemysłowej,
- prawo zamówień publicznych,
- prawo zobowiązań,
- prawo przewozowe,
- prawo przewozowe,
- prawo rzeczowe,
- prawo spółdzielcze,
- prawo administracyjne,
- prawo podatkowe
- prawo bankowe,
- prawo budowlane,
- prawo cywilne,
- prawo czekowe,
- prawo energetyczne,
- prawo farmaceutyczne,
- prawo karno-skarbowe,
- prawo spółek,
- prawo środków ochrony roślin,
- prawo telekomunikacyjne.

 

UMOWY - SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE

- umowa o roboty budowlane,
- umowa o roboty budowlane,
- umowa o świadczenie usług,
- umowa o współpracy,
- kontrakt menedżerski,
- umowa agencyjna,
- umowa o zakazie konkurencji.
- umowa poręczenia,
- umowa pożyczki,
- umowa przechowania,
- umowa przewozu,
- umowa składu,
- umowa spedycji,
- umowa bocznicowa,
- umowa darowizny,
- umowa dostawy,
- umowa dzierżawy,
- umowa komisu,
- umowa leasingu,
- umowa ubezpieczenia,
- umowa użyczenia,
- umowa zastawu,
- umowa zlecenia,
- umowa najmu,
- umowa o dzieło,
- umowa o pracę,
- umowa spółki,
- umowa sprzedaży.

 

PROWADZENIE SPÓŁEK

- regulamin zarządu,
- rozwiązanie spółki,
- sprzedaż udziałów lub akcji,
- udzielenie i odwołanie prokury,
- wyłączenie wspólnika,
- dopłaty,
- zamknięcie roku obrotowego,
- zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników,
- zastaw na udziałach lub akcjach
- zmiany składu organów spółki,
- zmiany umowy spółki.
- likwidacja spółek,
- łączenie spółek,
- obniżenie kapitału,
- ogłoszenie upadłości,
- podwyższenie kapitału zakładowego,
- regulamin rady nadzorczej,
- regulamin zarządu,
- rozwiązanie spółki,
- sprzedaż udziałów lub akcji,
- udzielenie i odwołanie prokury,
- wyłączenie wspólnika.


REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.

- opracowanie projektu umowy spółki z o.o. zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta
przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- przygotowanie formularzy dla NIP, REGON i ZUS.
Koszt założenia spółki
- 400 złotych - koszt sporządzenia aktu notarialnego obejmującego taksę notarialną
powiększoną o podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odpisy aktu notarialnego,
- 1000 złotych - opłata sądowa za wpis podmiotu do KRS
- 500 złotych - opłata za obligatoryjne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- opłata rejestracyjna - 170 złotych
Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie.
Czas potrzebny do założenia spółki
Przy pełnej współpracy ze strony Klienta przygotowanie dokumentów, podpisanie aktu notarialnego oraz złożenie
wniosku o dokonanie wpisu do KRS trwa 4-5 dni. Czas rozpatrywania wniosku przez Sąd Rejonowy prowadzący
Krajowy Rejestr Sądowy wynosi ok. 7 - 14 dni.

 

SPRAWY SĄDOWE

- próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji,
- proces sądowy,
- postępowanie egzekucyjne.
Pomoc w przygotowywaniu skarg do WSA w sprawach podatkowych.

 

TWORZENIE ODDZIAŁÓW I PRZEDSTAWICIELSTW FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Tworzenie i rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych - rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw.

 

UMOWA O STAŁĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Umowa dotycząca stałej obsługi prawnej zapewnia komfortowe warunki korzystania z pomocy
prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich
świadczenia do potrzeb Klienta.
Zalety wynikające z zawarcia umowy dotyczącej stałej obsługi prawnej:
- udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego
przedsiębiorcy,
- opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.
- niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
- możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
- łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, emailem, itp.),
- możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie i w określone dni tygodnia,
- lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość
oraz jakość świadczonych usług.

 


 

Doświadczenie, Specjalizacja, Dynamika...

 

 

Kontakt:
adwokat.waw@gmail.com

 
Portal dla osób fizycznych oraz firm poszukujących skutecznej pomocy prawnej    
świadczonej na najwyższym poziomie   
  
 
2011 Copyright © Prawo dla Ciebie